Research Projects

– 2013-: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Aşar Vergisi ve Tahsilatı Ekseninde Toplum ve Siyaset, 1839-1925. Destekleyen Kurum: TÜBİTAK.

– 2011-2013: Son Dönem Osmanli Imparatorluğu’nda Maliye, Idare ve Sosyo-Politik Yapi (1876-1908).
Destekleyen Kurum: Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Proje Ürünleri:
Özbek, Nadir. “The Politics of Taxation and the “Armenian Question” during the Late Ottoman Empire, 1876–1908.” Comparative Studies in Society and History 54, no. 4 (2012): 770-97.

– 2009: Tanzimat Devleti, Vergi Tahsilatı ve Siyaset (1839-1908).
Destekleyen Kurum: Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Proje Ürünleri:
– “Abdülhamid Rejimi, Vergi Tahsildarlığı ve Siyaset, 1876-1908.” Doğu Batı, no. 52 (2010): 159-97.
– “Osmanlı İmparatorluğu’nda Gelir Vergisi: 1903-1907 Tarihli Vergi-i Şahsi Uygulaması.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no. 10 (2010): 43-80.
– “”Anadolu Islahatı,” “Ermeni Sorunu” ve Vergi Tahsildarlığı, 1895-1908.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no. 9 (2009): 59-85.

– 2005Cumhuriyet Türkiye’sinde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar.
Destekleyen Kurum: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı; Emeklilik Gözetim Merkezi.
Proje ÜrünüCumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar. İstanbul: Tarih Vakfı / Emeklilik Gözetim Merkezi, 2006.

– 2005-2006: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Suç ve Suçun Toplumsal Algılanışında Değişim.
Destekleyen Kurum: Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Proje Ürünü: “Policing the Countryside: Gendarmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire (1876-1908).” International Journal of Middle East Studies 40, no. 1 (2008): 47-67.

– 2003-2004: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Kır, Güvenlik ve Modern Devletin Oluşumu, 1839-1918.
Destekleyen Kurum: Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Proje Ürünü: Ulusual Makale: “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909.” Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 16 (2004): 59-95.

– 2001-2002: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Yoksulluk, Gönüllü Yardım Faaliyetleri ve Kamusal Alan, 1876-1908.
Destekleyen Kurum: Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Proje Ürünü: Ulusal Kitap: Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyal Devlet, Siyaset,İktidar ve Meşruiyet, 1876-1914, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002. (2. baskı 2004).